Hiwka Wiki
Search…
อุปกรณ์น้ำแข็ง
อุปกรณ์น้ำแข็งเป็นอุปกรณ์พิเศษที่หาได้ที่ Hiwka World เท่านั้น!
สเตตัสไอเท็มจะเหมือนดาบเพชร
  วิธีคราฟท์ดาบน้ำแข็ง
  วิธีคราฟท์ Pickaxe น้ำแข็ง
  วิธีคราฟท์ Shovel น้ำแข็ง
  วิธีคราฟท์ Hoe น้ำแข็ง
  วิธีคราฟท์ Axe น้ำแข็ง
  วิธีคราฟท์ธนูน้ำแข็ง
Last modified 3mo ago
Copy link