Hiwka Wiki
Search…
อุปกรณ์กันหนาว
ในขณะนี้มีอุปกรณ์กันหนาวเพียงชนิดเดียวเท่านั้น คือหมวกกันหนาว ในอนาคตจะมีอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มขึ้นและหาได้ง่ายมากขึ้น รอติดตามในอนาคต!

หมวกเหล็กกันหนาว

หมวกที่กันความหนาวได้ชิ้นที่ 2 หาได้จากการซื้อในสโตร์และคราฟด้วยเหล็ก

เมื่อใช้แล้ว จะลด Durability ครั้งละ 1 พังยากกว่าหมวกกันหนาวแบบเดิม
วิธีคราฟต์ดังนี้!
Last modified 3mo ago