Hiwka Wiki
Search…
วิธีเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์

สิ่งที่ต้องมีในการเข้าเล่น

    ใช้ตัวเกม Minecraft Java Edition (บน PC) 1.16 ขึ้นไปในการเล่น
    ต้องใช้ตัวเกมแท้ (ไอดีแท้) เท่านั้น! (ซื้อตัวเกม Minecraft แท้ คลิกที่นี่)
    ไม่ต้องลงมอด (Mod) หรือตัวเกมอื่นๆ เพิ่มเติม
    แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือแลปท็อปสเปคปานกลาง (ไม่บังคับ)
    แนะนำให้ใช้การ์ดจอ NVIDIA ในการเข้าเล่น (ไม่บังคับ)

เข้าเล่นด้วย Minecraft 1.16 กรอกไอพีดังนี้

PLAY.HIWKA.COM

Last modified 3mo ago